Szkoła dostępna dla wszystkich – bezpłatne konsultacje ze specjalistami

Drodzy nauczyciele, rodzice oraz pełnoletni uczniowie!!!

Uruchamiamy kolejną turę konsultacji ze specjalistami. Poprzednie edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Tym razem poszerzamy ofertę i obok konsultacji z psychiatrami i psychoterapeutami proponujemy spotkania z zakresu logopedii, trudności edukacyjnych i wychowawczych oraz dotyczące zaburzeń rozwojowych dedykowane w szczególności nauczycielom i rodzicom przedszkolaków. Dostępne będą również konsultacje z psychologiem szkolnym w języku ukraińskim.

Zapisy na konsultacje ruszą 22 kwietnia. Konsultacje będą się odbywały od 6 maja do 19 czerwca. Zachęcamy do informowania nauczycieli, rodziców oraz pełnoletnich uczniów o możliwości skorzystania z tej formy wsparcia.