OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZEDMIOTOWY

W dniu dzisiejszym zostały rozdane uczniom dyplomy i nagrody za udział w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego „Leon” w sesji wiosennej. Konkurs przedmiotowy Leon ma na celu sprawdzenie umiejętności językowych i przedmiotowych posiadanych przez uczniów. W tym roku szkolnym 29 uczniów z klas II-VIII SP wzięło udział w konkursie, który miał formę testu składającego się z zadań zamkniętych i otwartych. W każdym pytaniu mogła być jedna, dwie lub więcej poprawnych odpowiedzi, co wymagało od uczniów  większej uwagi. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i nagrodę. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.

Spośród wszystkich nagrodzonych, wyróżniono kilku uczniów, którzy zajęli najwyższe miejsca:

Klasa II SP Igor Fic 12 miejsce z pośród 2640 uczestników,

Klasa Va SP Jakub Milaniak 12 miejsce z pośród 2524 uczestników

Klasa VIII SP Paulina Kopaczka 11 miejsce z 1533 uczestników

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych sesjach konkursu.

Nauczyciele j. angielskiego

Na zdjęciach rozdanie nagród w konkursie z j. angielskiego Leon