Na zakończenie ROKU JANA MATEJKI konkurs o wybitnym malarzu historycznym

Konkurs  ma charakter edukacyjny i włącza się w obchody Roku Jana Matejki ustanowionego przez Senat RP w związku z trzema ważnymi datami, tj.: 185. rocznicą urodzin Jana Matejki, 130. rocznicą jego śmierci oraz 125. rocznicą powstania pierwszego biograficznego muzeum na ziemiach polskich – Domu Jana Matejki w Krakowie.

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O JANIE MATEJCE

Uwagi ogólne

Konkurs ma charakter testu złożonego z 25 pytań, z których 10 to pytania zamknięte. Pozostałe to zadania polegające na np. rozpoznaniu obrazu lub jego fragmentu. Czas na rozwiązanie testu – 45 minut. Pytania zostaną opracowane na podstawie wiadomości zawartych w następujących filmach:

Celem konkursu jest poznanie biografii i twórczości Jana Matejki. Konkurs ma poszerzyć wiedzę uczniów o Malarzu należącym do czołówki najbardziej wybitnych Polaków w naszej historii.

Główną nagrodą dla zwycięzcy konkursu jest bezpłatna wycieczka do Krakowa śladami Jana Matejki. Pozostali uczestnicy Konkursu Wiedzy o Janie Matejce  za odpłatnością wezmą udział w powyższej wycieczce. Przewidziano również nagrody książkowe.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej.

Termin przeprowadzenia konkursu:  18 grudnia 2023 r. godzina: 11:40 -12.25

Termin zgłoszeń: 8 grudnia 2023 r.  u nauczyciela historii.