Rada Rodziców

Elżbieta Niemiec

Przewodnicząca

Agnieszka Kowalczyk

Sekretarz

Agnieszka Kaszycki

Skarbnik

Weronika Łukaszewska- Madeja

Zastępca przewodniczącej
Skip to content