Lekcje muzealne w zamku Dunajec w Niedzicy

Zapewne każdy niedziczanin jest dumny z dziedzictwa, jakie w spadku pozostawiła mu historia związana z regionem Spisza. Jednym z takich skarbów przeszłości jest zamek Dunajec. Nasi uczniowie wielokrotnie zwiedzali zamek z rodziną, znajomymi lub podczas szkolnej wycieczki. Śmiało można rzec, że młodzi niedziczanie znają zamek. Jednak, jak się okazuje, średniowieczna twierdza kryje w sobie wiele tajemnic i ciekawych historii. Niedziccy uczniowie począwszy od klasy IV do VIII oraz szkoła branżowa I stopnia mieli możliwość
przekonania się o tym w czasie lekcji muzealnych.

Zajęcia te zostały zorganizowane już po raz drugi w ramach współpracy między ZPO w Niedzicy a Muzeum – Zespołem Zamkowym w Niedzicy. Wielkie słowa podziękowania kierujemy na ręce pani dyrektor Ewy Jaworowskiej-Mazur i przewodników: Marii Migdał i Jacka Góreckiego, którzy z wielkim znawstwem i pasją prowadzili zajęcia dla młodzieży.

Tegoroczna tematyka zajęć była zróżnicowana i przedstawiała się następująco:
– Rola obronna zamku Dunajec w Niedzicy – klasa IV,
– Typy tkanin ozdobnych na zamku Dunajec w Niedzicy – kl. V a i V b,
– Archeologia w Zamku Dunajec w Niedzicy – kl. VI a i VI b,
– Konserwacja tkanin na zamku Dunajec w Niedzicy – kl. VII,
– Tajemnicze, ciekawe miejsca na terenie dawnego zamkowego folwarku – kl. VIII,
– Zamek Dunajec w Niedzicy – znaczenie warowni na granicy węgiersko-polskiej – szkoła branżowa I stopnia.

Uczniowie mieli możliwość przeżycia historii w terenie. Dużym zainteresowaniem wśród młodych niedziczan cieszyła się możliwość założenia replik uzbrojenia rycerzy: szyszaka, misiury, łebka, kolczugi, korbacza. W czasie zajęć młodzież poznała ciekawe miejsca na terenie dawnego zamkowego folwarku, po raz pierwszy zwiedziła sień gotycką twierdzy, 100-letni budynek celnicy (przeniesiony w okolice zamku z przejścia granicznego – Łysa Polana nad Dunajcem) oraz XVIII-wieczny spichlerz. Uczniowie nabyli też nowe umiejętności związane z tkaniem na małych krosnach oraz poznali pracę archeologa. Ważnym jest, aby młody człowiek dostrzegał bogate dziedzictwo swojego regionu i taki właśnie cel miały lekcje muzealne w niedzickim zamku.

Elżbieta Łukuś

4 13 (1)
Klasa IV
4 7 (1)
Klasa IV
4 6 (1)
Klasa IV
4 8 (1)
Klasa IV
4 9 (1)
Klasa IV
4 2 (1)
Klasa IV
4 12 (1)
Klasa IV
4 4 (1)
Klasa IV
4 5 (1)
Klasa IV
4 11 (1)
Klasa IV
4 10 (1)
Klasa IV
4 15 (1)
Klasa IV
4 3 (1)
Klasa IV
4 14 (1)
Klasa IV
4 16 (1)
Klasa IV
4 1 (1)
Klasa IV
4 17 (1)
Klasa IV
4 19 (1)
Klasa IV
4 18 (1)
Klasa IV
5b 1 (1)
Klasa Vb
5b 2 (1)
Klasa Vb
5b 3 (1)
Klasa Vb
5b 4 (1)
Klasa Vb
5b 5 (1)
Klasa Vb
5b 6 (1)
Klasa Vb
5b 7 (1)
Klasa Vb
6a 1 (1)
Klasa VIa
6a 2 (1)
Klasa VIa
6a 3 (1)
Klasa VIa
6a 4 (1)
Klasa VIa
« z 2 »