SZKOLNY KLUB MEDIATORÓW RÓWIEŚNICZYCH

RUSZA

SZKOLNY KLUB MEDIATORÓW RÓWIEŚNICZYCH

Od  października 2023 r. w naszej szkole rozpoczął działalność

Szkolny Klub Mediatorów Rówieśniczych.

            Czym są MEDIACJE? – sposobem rozwiązywania konfliktów   z pomocą bezstronnego i neutralnego MEDIATORA, który umożliwi uczniom będącym w konflikcie osiągnąć porozumienie pomagając im prowadzić ROZMOWĘ i określić wspólne dla obu stron POROZUMIENIE.

W bieżącym roku szkolnym zapoczątkowali i stworzyli Szkolny Klub Mediatorów Rówieśniczych uczniowie wybrani z klasy 8:

  1. Melania Grońska
  2. Olivier Groński
  3. Kamila Kaczmarczyk
  4. Natalia Pojedyniec
  5. Julia Waksmundzka

          Po co prowadzić MEDIACJE? –  by sprawniej,  w dobrej atmosferze, przy pomocy osób do tego przygotowanych, budować porozumienie, ucząc się na całe życie umiejętności rozwiązywania konfliktów. Zorganizowanie grupy zajmującej się na terenie szkoły mediacjami rówieśniczymi, pod opieką nauczyciela- mediatora, skutkuje zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa uczniów, w efekcie zapobieganiem przemocy w szkole.

Początkowo szkolny MEDIATOR będzie pracować pod okiem Opiekuna, by później samodzielnie prowadzić MEDIACJE między skonfliktowanymi stronami. Ostateczną decyzję o skierowaniu sprawy do mediacji rówieśniczej podejmuje Opiekun Szkolnego Koła Mediatorów Rówieśniczych.

 Jak skorzystać z pomocy MEDIATORÓW?

  1. Zgłoś się bezpośrednio do Mediatora Rówieśniczego.
  2. Zgłoś się do Opiekuna Szkolnego Klubu Mediatorów Rówieśniczych.
  3. Zgłoś się do wychowawcy lub innego nauczyciela – on na pewno przekaże sprawę Opiekunowi Szkolnego Klubu Mediatorów Rówieśniczych.

Jak przebiegają MEDIACJE?

  1. Mediator zawsze zapyta o zgodę na mediacje.
  2. Mediator dokładnie przedstawi zasady i odpowie na wszystkie Twoje pytania.
  3. Mediator pozwoli Ci przedstawić Twoje stanowisko.
  4. Zostaniesz wysłuchany;
  5. Mediator zapyta, co jest dla Ciebie ważne. Zapyta także o Twoje propozycje rozwiązania konfliktu. 

Urszula Dulak