Spotkacie z Funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu

19.10.2023r. w Zespole Palcówek Oświatowych w Niedzicy odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu – st. asp. Marzeną Kunat zorganizowane dla rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień.

Spotkanie to poświęcone było przedstawieniu i omówieniu substancji psychoaktywnych (narkotyków i dopalaczy), do których młodzieży ma niestety aktualnie coraz większy dostęp.

Goszczący w naszej szkole funkcjonariusz st. asp. Marzena Kunat miała ze sobą walizkę, w której znajdowały się udostępnione rodzicom i nauczycielom do wglądu materiały poglądowe. Rodzice, nauczyciele mogli zobaczyć między innymi, jak wyglądają poszczególne narkotyki oraz jakich sprzętów i akcesoriów używa się do ich przyjmowania, a także do przechowywania i ukrywania.

Rodzice podczas spotkania dowiedzieli się również jak działają poszczególne substancje psychoaktywne na organizm człowieka i jakie wywołują zmiany w zachowaniu i wyglądzie. Rozmawiano również na temat tego, jakie czynniki ze strony środowiska rodzinnego pozwolą w większym stopniu chronić młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Serdecznie dziękujemy st. asp. Marzenie Kunat za przeprowadzenie prelekcji z zakresu profilaktyki uzależnień.

Joanna Reśczak

Urszula Dulak

IMG 6097
St. asp. Marzeną Kunat, KPP w Nowym Targu
IMG 6095
Spotkanie z funkcjonariuszem KPP w Nowym Targu st. asp. Marzeną Kunat
IMG 6092
Prelekcja z zakresu profilaktyki uzależnień
IMG 6106
Prelekcja z zakresu profilaktyki uzależnień - walizka z materiałami poglądowymi