Otwarcie placu zabaw

Ochotnicza Straż Pożarna w Niedzicy w styczniu 2023 r. przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Spisz-Podhale  na realizację przedsięwzięcia nr 1.1.3 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej lub okołoturystycznej. Wniosek złożony w konkursie został rozpatrzony pozytywnie zarówno przez LGD jak i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, co skutkowało pozyskaniem dotacji w wysokości 50 000 zł.

8 sierpnia 2023 r. zarząd OSP w osobach Prezesa Adama Świętego oraz Skarbnika Milana Grońskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie  podpisał umowę dotacyjną na realizację projektu pod nazwą „Modernizacja placu zabaw i tablicy informacji turystycznej w miejscowości Niedzica”, dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W ramach zadania stowarzyszenie  zaplanowało wykonanie modernizacji placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Niedzicy oraz tablicy informacji turystycznej zlokalizowanej na terenie działki gminnej w centrum wsi Niedzica.

Całkowitą wartość projektu zaplanowano na kwotę ponad 75 000 zł. Przed przystąpieniem do realizacji, dokonano rozeznania rynku. Najkorzystniejsza oferta cenowa firmy SIMBA Group Sp. z o.o z siedzibą w Lublinie wyniosła ponad 93 000. Z uwagi na powyższe Gmina
Łapsze Niżne udzieliła  OSP Niedzica pożyczki na realizację zadania w  kwocie ponad 77 000 zł, pozostałe środki w kwocie 18 185,00 zł, zostały przyznane jako  tzw. finansowanie wyprzedzające w ramach dotacji.

W ramach projektu wykonano nawierzchnię bezpieczną placu zabaw oraz montaż takich urządzeń jak zestaw modułowy placu zabaw ze zjeżdżalnią, bujaki, huśtawka, huśtawka wagowa, karuzela, ławki i kosze na śmieci oraz lampy solarne na elewacji budynku szkoły. Firma Evelet z Jurgowa dokonała modernizacji tablicy informacji turystycznej.

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy oraz cała społeczność szkolna na ręce Prezesa OSP Niedzica Pana Adama Świętego, Wiceprezesa Jana Nowaka oraz  Pana  Skarbnika Milana Grońskiego składa podziękowania za realizację projektu wszystkim członkom stowarzyszenia i innym osobom wspierającym jego działalność.

Na ręce Pana Wójta Jakuba Jamroza, Skarbnika Gminy Pana Jacka Jachymiaka i Sekretarz Gminy Joanny Słowik – podziękowania za przyznane wsparcie finansowe w postaci pożyczki oraz pomoc pracowników urzędu gminy.

Na ręce Pani Prezes Janiny  Schlegel – podziękowania dla   pracowników  biura Lokalnej Grupy Działania Spisz – Podhale oraz podziękowania dla  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Serdecznie dziękujemy także Panu inż.  Markowi Nowakowi Biuro Usług Budowlanych „BUDOPROJECT” z Niedzicy za nadzór nad  inwestycją, a Radzie Rodziców przy Zespole Placówek Oświatowych w Niedzicy za dodatkowe wsparcie przedsięwzięcia.

tablica-1
Tablica informacji turystycznej
niedzica-tablica-duza-naniesione-sciezki-rowerowe (1)
Tablica informacji turystycznej
przedzkole-5
Przedszkolaki na placu zabaw
przedzkole-4
Przedszkolaki na placu zabaw
przedzkole-2
Przedszkolaki na placu zabaw
przedzkole-1
Przedszkolaki na placu zabaw
przedzkole-3
Przedszkolaki na placu zabaw
1-22
Uroczyste otwarcie nowego placu zabaw
1-16
Uroczyste otwarcie nowego placu zabaw
1-23
Uroczyste otwarcie nowego placu zabaw
1-17
Wójt Gminy Łapsze Niżne Pan Jakub Jamróz oraz Pani Dyrektor Magdalena Dwornicka
1-13
Przemówienie Pani Dyrektor Magdaleny Dwornickiej
1-11
Uroczyste otwarcie nowego placu zabaw
1-2
Uroczyste otwarcie nowego placu zabaw
1-3
Uroczyste otwarcie nowego placu zabaw
IMG 3707
Nowy plac zabaw