Bezpłatne konsultacje prowadzonych przez specjalistów

Szanowni Państwo,

W ramach projektu UNICEF (ASA), oferujemy dostęp do bezpłatnych konsultacji prowadzonych przez specjalistów, takich jak: psychiatrzy, psychoterapeuci, psycholodzy kliniczni, pedagodzy specjalni oraz asystenci kulturowi. Konsultacje będą prowadzone od 13 listopada do 9 grudnia bieżącego roku. Pula dostępnych konsultacji jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Konsultacje są dostępne dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców oraz pełnoletnich uczniów. Mogą z nich skorzystać tylko szkoły i przedszkola zakwalifikowane do projektu. Podczas konsultacji można porozmawiać ze specjalistą na temat niepokojących zachowań uczniów/dzieci, problemów zawodowych, relacji z dziećmi, trudnych emocji i podobnych kwestii.

Warto zaznaczyć, że konsultacje są anonimowe, a do ich zapisania niezbędny jest specjalny kod, który może wygenerować nauczyciel specjalista (DDU) lub dyrektor szkoły, po zalogowaniu się do aplikacji projektowej. Kody można wykorzystać na stronie zapisów na konsultacje: https://asa.ibe.edu.pl/portal/konsultacje.

IBE_konsultacje_rozszerzone

Serdecznie zapraszamy do korzystania z tej możliwości!