Rada Rodziców

Przedstawiciele Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

  1. Przewodnicząca – Elżbieta Niemiec;
  2. Z-ca przewodniczącego – Weronika Łukaszewska- Madeja;
  3. Skarbnik – Agnieszka Kaszycki;
  4. Sekretarz – Agnieszka Kowalczyk.